Har dere problemer med
å få inn timelister?

Tellur automatiserer innleveringen av timelister, slik at deres ansatte ikke skal bruke mer tid enn nødvendig eller trenge å unnskylde seg for glemte innleveringer. Når de ansatte er ferdig på vakt er timene ført på timelisten. Tungvint lønnsberegning? Tellur tar utregningen! Timer spart er penger spart!

Prøv gratis

Hva kan Tellur hjelpe ditt firma med?

Tellur er et perfekt verktøy for å slippe unødig arbeid

Tellur er allerede et system som kan erstatte flere dataprogrammer deres firma benytter i dag. I tillegg er Tellur under konstant utvikling, og alle systemets fremtidige oppdateringer gis ut til alle kunder uten ekstra kostnad. Her er en liten oversikt over hvilke moduler som finnes i dag, pluss et par som allerede er under utvikling, og forventes lagt til om ikke altfor lenge

Tellur er lagt i skyen og er derfor tilgjengelig
for deg når som helst, hvor som helst

Ta kontakt